مانور امداد و نجات اضطراری در فرودگاه بین المللی کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، اولین مانور شبانه فرودگاه بین المللی مذهب 26 اسفند چهارشنبه شب، با مشارکت 32 یکتا فرودگاهی و شهری با حضور نیروهای فرودگاه، سپاه، نیروی انتظامی، آتش نشانی، هلال احمر، اورژانس بیمارستان، پزشکی قانونی، شرکت هواپیمایی و هلی کوپتری و دادگستری کیش برگزار شد.

هدف از اجرای این مانور به قصد اطمینان از یکپارچگی عملکرد در شرایط اضطراری، اجرای عملیات تحت فرماندهی واحد، افزایش همکاری و انسجام بین ارگان های درگیر در عملیات نجات، قیمت تور کیش نوروز 97 نزدیکتر شدن به صحنه راستین حادثه و بازداری از غافلگیری نیروها، سرعت عمل اغلب نیروها به دور از شتابزدگی و عجله، مهار و مدیریت صحنه حادثه با کمترین خسارات و هزینه، مقایسه و ارزیابی توان عملیاتی نیروهای کمپانی کننده بود.

همچنین، مشخص شدن نقاط قوت و سستی تیم های عملیاتی، مشخص شدن کمبودها و نواقص تجهیزاتی، بازداری از موازی کاری نیروها و مشخص شدن شرح وظایف و کسب آمادگی اغلب جهت سوانح و حوادث احتمالی از دیگر اهداف برگزاری این مانور بود.

شایان بیان است پس از اتمام اجرای این مانور، تیم های سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه های کشور و تیم مدیریت آموزش کمپانی سرمایه گذاری و گسترش کیش، روش اجرای مانور را ارزیابی، نقد و بررسی کردند.